Duurzaamheid

In onze missie benadrukten we reeds het belang van duurzaamheid voor onze bedrijfsvoering en producten. Het zogenaamde Cradle to Cradle principe is daarom zeer toepasbaar op onze productontwikkeling en -conceptualisering. Wij werken hard aan het C2C gecertificeerd maken van al onze producten.

Wij streven namelijk samen met opdrachtgevers naar optimale verduurzaming van investeringsprojecten door de toepassing van onze beschermende coatings en additieven. Profit en planet gaan hier hand in hand. Bovendien verbeteren onze coatings en additieven investeringsrendementen omdat fors op preventief onderhoud bespaard kan worden. In het kader van LEED dienen gebouwen te worden verduurzaamd, onze producten helpen daarbij een handje.

Verder worden ook OEM producten meer en meer voorzien van levensduurbevorderende coatings en additieven. Een ontwikkeling die naadloos aansluit op onze missie. 

Onze coatings zijn daarom per definitie duurzaam, zoveel als mogelijk VOC-vrij en op een verantwoorde wijze geproduceerd. Verder zijn onze coatings natuurlijk gebruikersvriendelijk (people). Besparing op grondstoffen is een permanent thema in onze bedrijfsvoering, met name tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten.


Kortom: People, Planet, Prosperity

 • Cradle to cradle principe is leidend
 • Besparing door vernieuwing
 • Rekening houdend met mens en planeet
 • Levensduur van producten en gebouwen verlengen


Hoe gaan wij daar mee om

 • Watergedragen producten (MicroBlok® bijv.).
 • Lage VOS-gehaltes producten (vluchtige organische stoffen).
 • Geen gevaarlijke stoffen volgens EU richtlijnen.
 • Selectie fabrikanten op basis van 3 x P criterium: People, Planet, Prosperity.
 • Langdurige werkzaamheid producten zodat aan wegwerpcultus tegengas wordt gegeven.
 • Grondstofbesparing door productvernieuwing: een continu proces.
 • Het inzetten van additieven ter bescherming van producten.
 • Hergebruik van verpakkingsmaterialen.