People, Planet, Prosperity

Duurzaamheid

In onze missie benadrukten we reeds het belang van duurzaamheid voor onze bedrijfsvoering. Bijgevolg is daarom het zogenaamde Cradle to Cradle principe zeer toepasbaar op onze productontwikkeling en productie. Wij werken hard aan het c2c gecertificeerd maken van onze producten.

Wij streven namelijk samen met opdrachtgevers naar optimale verduurzaming van investeringsprojecten door de toepassing van onze beschermende coatings. Profit en planet gaan hier hand in hand. Bovendien verbeteren onze coatings investeringsrendementen en tegelijkertijd treedt er een significante besparing op de inzet van onderhoudsmaterialen op. Gebouwen worden verduurzaamd, ze gaan gewoon langer mee!

Verder worden ook OEM producten meer en meer voorzien van levensduurbevorderende coatings. Een ontwikkeling die naadloos aansluit op onze missie.

Onze coatings zijn daarom per definitie milieuvriendelijk, zoveel als mogelijk VOC-vrij en op een verantwoorde wijze geproduceerd. Verder zijn onze coatings natuurlijk gebruikersvriendelijk (people). Besparing op grondstoffen is een permanent thema in onze bedrijfsvoering, zowel tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten als bij de productie ervan.


Kortom: People, Planet, Prosperity

  • Cradle to cradle principe is leidend
  • Besparing door vernieuwing
  • Rekening houdend met mens en planeet


Hoe gaan wij daar mee om

  • Watergedragen producten
  • Lage VOS-gehaltes producten (vluchtige organische stoffen)
  • Geen gevaarlijke stoffen volgens EU richtlijnen
  • Selectie fabrikanten op basis van 3 x P criterium: People, Planet, Prosperity
  • Langdurige werking producten zodat aan wegwerpcultus tegengas wordt gegeven
  • Grondstofbesparing door productvernieuwing: een continu proces
  • Hergebruik van verpakkingsmaterialen
Share