Fotokatalytische Coatings

Moderne luchtzuivering 

Fotokatalytische Coatings zijn coatings die onder invloed van licht onder meer fijnstoffen afbreken. Bovendien bezitten deze coatings een zogenaamde zelfreinigende en anti bacteriële werking. Verontreinigde lucht kan middels deze coatings dus eenvoudig en doeltreffend gezuiverd worden! 

Onze luchtzuiverende coatings zijn gebaseerd op onder meer Titaniumdioxide (TiO2). Zeer opmerkelijk is dat serieuze onderzoeken aantonen dat een oppervlak van ± 1.000 m² gevel voorzien van een fotokatalytische coating een vergelijkbaar luchtzuiverend effect heeft als 70 grote loofbomen. Als gevolg daarvan leveren deze bijzondere coatings zowel meerwaarde voor economie als milieu.

De specifieke technologie die wordt toegepast is volkomen veilig, gecertificeerd en volledig milieuvriendelijk. Onze coatings zijn bovendien niet gevaarlijk en ook nog eens voedselveilig.

Onderzoek Universiteit Twente

In 2017 is Exterior Coatings in samenwerking met de Photocatalytic Synthesis (PCS) Group van de Universiteit Twente onder leiding van Prof. Guido Mul een onderzoek gestart naar de luchtzuiverende werking van fotokatalytische coatings. Onderzocht is of plafondpanelen behandeld met een dergelijke coating een binnenruimte significant kunnen zuiveren van verontreinigende stoffen zoals formaldehyde.

Want het zogenaamde Sick Building Syndrome is een hardnekkig fenomeen in de hedendaagse (kantoor)werkomgeving. Daarom is onderzocht of onze coatings een significante bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van dit probleem.

De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de significante werking van onze foto actieve coating. Neem contact met ons op voor meer informatie. Interessant voor architecten, aannemers, woningcorporaties en onder meer huizenbezitters!

Toepassing

  • Interieure toepassing, EC Foto X. Luchtzuiverende en anti bacteriële eigenschappen.
  • Exterieure toepassing, EC Foto Y. Luchtzuiverende en zelfreinigende eigenschappen.

Zogenaamde passieve nano coatings vindt u hier. Deze coatings maken oppervlakken easy to clean maar bezitten geen zelfreinigende werking.

Share