Vergeling door impregneren?
oktober 2, 2018
Bauhaus
Bauhaus
januari 24, 2019
Show all

Betonvloeren impregneren

EC Beton20 Densifier

Betonvloeren beschermen

Betonvloeren  worden steeds meer toegepast. Naast grootschalig bijvoorbeeld in onder meer distributiecentra ook steeds meer in particuliere residenties. Betonvloeren hebben een industriële uitstraling die tegenwoordig zeer in trek is. Omdat betonvloeren poreus zijn trekken vloeistoffen die gemorst worden direct in het oppervlak en laten vlekken achter die vaak moeilijk of geheel niet te verwijderen zijn. 

Door een betonvloer te impregneren wordt een effectieve en duurzame bescherming geboden tegen intrekking van vloeistoffen en vlekvorming. Middels nabehandeling door toevoeging van het impregneermiddel aan spoelwater kan dit effect zelfs versterkt en verduurzaamd worden. De impregnering laat geen zichtbare sporen op de betonvloeren achter.

Curing en verdichting van betonvloeren

Vers gestorte betonvloeren moeten beschermd worden tegen uitdroging. Hiervoor worden vaak zogenaamde curing compounds toegepast. Daarnaast wordt bij ongeveer de helft van de gestorte vloeren een zogenaamde stofbinder aangebracht. Dit is een impregneermiddel, ook wel densifier genoemd, die het beton verdicht en daardoor slijtvaster maakt.

Tot voor kort was het zo dat men een keuze moest maken uit één van beiden, òf curing òf verdichting. Nadat eenmaal een curing compound is aangebracht kan er naderhand geen verdichtende impregnering overheen worden gezet.

Exterior Coatings komt nu met EC Beton30 een zeer bijzonder en vernieuwend impregneermiddel omdat het voorgaand probleem verhelpt. Dit nieuwe impregneermiddel bezit zowel een curende als verdichtende werking. Dus een eenmalige applicatie zorgt zowel voor verdichting als voor bescherming tegen uitdroging!

EC Beton30

Het zal u niet verbazen dat er veel belangstelling voor ons nieuwe impregneermiddel bestaat want een vloer die in één behandeling zowel gecured als verdicht kan worden levert namelijk de meest hoogwaardige vloer op. En dat tegen een fractie van de prijs waarvoor traditionele impregneermiddelen het werk doen.

EC Beton30 is een zogenaamde polysilicaten hydroblend en onderscheidt zich als volgt van andere producten in de markt:

  • hydrofoob na applicatie
  • sterk oppervlakverdichtend
  • verhindert vloeistofindringing
  • diep penetrerend
  • doet scheurvorming afnemen
Betonvloeren impregneren

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit nieuwe impregneermiddel voor betonvloeren neem dan contact met ons op of vraag een monster aan.

Comments are closed.

Share