Duurzame bank en duurzame koffie
oktober 15, 2019
Duurzaam bouwen - fotokatalytische coatings
Duurzaam bouwen met luchtzuiverende bouwmaterialen
juni 19, 2020
Show all

Verlenging houdbaarheid voedselverpakkingen

Voedselverpakkingen

De eerste resultaten van ons nieuwe project inzake de verlenging van de houdbaarheid van voedselverpakkingen zijn veelbelovend.

Zoals we allemaal wel schijnen te beseffen maar vaak niet weten hoe te handelen, de apathische spagaat zullen we maar zeggen, is de totale afvalberg van over datum voedselverpakkingen enorm. 

Door de potentiële verlenging van de houdbaarheid van met name AGF producten kunnen grote hoeveelheden overtollig product worden bespaard. Hoopgevend in dat kader is dat steeds meer retailorganisaties bereid lijken te zijn om in woord èn daad een bijdrage te willen leveren aan een duurzamere wereld.

Onlangs benaderden wij daarom zowel enkele foliefabrikanten als verpakkingsbedrijven om deze houdbaarheidsproblematiek te bespreken. Door de behandeling van de verpakkingsfolie met een speciale coating zal een verlengingsprong in houdbaarheid mogelijk gemaakt moeten worden. 

Doel en onderzoeksopzet

Het doel van deze test is om vast te stellen of door het aanbrengen van een speciale coating de houdbaarheid van voedselverpakkingen in zijn algemeenheid en AGF verpakkingen in het bijzonder verlengd kan worden.

Voorlopige subdoelen werden als volgt gedefinieerd:

  1. Bepalen invloed coating op afdichting folie
  2. Bepalen invloed coating op zuurstofhuishouding
  3. Bepalen anti-mist-eigenschappen
  4. Vaststellen van voedselveiligheid

Voordelen

Een mogelijke verlenging van de houdbaarheid heeft onmiskenbare voordelen. We benoemen:

  1. Het effectief tegengaan van voedselverspilling
  2. Tegenwicht bieden aan de wegwerpcultuur
  3. Economische winst in de hele verpakkingsketen
  4. Enorme besparingen op grondstoffen
  5. Het stimuleren van collectief bewustzijn t.a.v. voedsel en verpakkingen

Vervolg

In deze blog worden slechts initiële resultaten verkort gepresenteerd. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt en wilt u meer onderzoeksresultaten tot uw beschikking krijgen neem dan contact met ons op.

De vervolgonderzoeken zullen in samenwerking met diverse bedrijven en overheden worden uitgevoerd. Uiteraard zal ik daar op deze plek in de nabije toekomst weer verslag van doen.

Comments are closed.

Share